You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
هشتمین نمایشگاه بین المللی اختصاصی مبلمان شهری و خدمات شهری
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی مبلمان شهری

ابتكار برگزاري نمايشگاه خدمات شهري از اصفهان بوده است/ ذائقه شهروندان را از نمايشگاه ها استخراج مي كنيم

ابتكار برگزاري نمايشگاه خدمات شهري از اصفهان بوده است/ ذائقه شهروندان را از نمايشگاه ها استخراج مي كنيم

در سال های گذشته، مردم آشنایی چندانی با حوزه مبلمان شهری و خدمات شهر نداشتند اما با برپایی این نمایشگاه ها و فرهنگ سازی های لازم، شهروندان با ادبیات مبلمان شهری آشنا شده و این ارتقای سطح فرهنگی و علمی، ارایه خدمات برای شهرداری را نیز آسان تر کرده است.   

هفتمین نمایشگاه بین المللی اختصاصی مبلمان شهری 1391

ششمین نمایشگاه بین المللی اختصاصی مبلمان شهری 1389

گزارش کلی نمایشگاه

68
مجموعه عضو
25
خبر
13
تصویر

نظرسنجی